Дадлагажих, мэргэжил дээшлүүлэх хөтөлбөр

Дадлагажих, мэргэжил дээшлүүлэх хөтөлбөр нь залуучуудад АНУ-ын бизнесийн байгууллагад дадлага хийх, мэргэжлийн туршлага хуримтлуулах хөтөлбөр юм. Тус хөтөлбөр тусгайлсан мэргэжлийн талбарт АНУ-ын бизнесийн соёлд суралцах боломжолгодог бөгөөд үнлсэн зорилго нь АНУ-д сурсан, мэдсэн мэргэжлийн чадвараа өөрийн улсдаа буцаж ирэн нутагшуулахад оршино.

 
 
 1. Англи хэлний ахисан дээд болон түүнээс дээш чадвартай.
 2. Дадлагажигч хөтөлбөр – Одоогоор суралцаж буй эсвэл төгсөөд 12 сар болоогүй байгаа.
 3. Мэргэжил дээшлүүлэх хөтөлбөр – Магадлан итгэмжлэгдсэн Их, дээд сургууль төгсөөд 12 сар болсон бөгөөд 1 жилээс дээш хугацаанд мэргэжлээрээ ажилласан байх, эсвэл мэргэжлээрээ 5 дээш жил ажилласан байх.
 
 

  

 1. Бизнесийн удирдлага, Худалдаа, санхүү
 2. Зочлохуйн үйлчилгээ болон Аялал жуулчлал
 3. Соёл, урлаг
 4. Медиа, харилцаа холбоо
 5. Хөдөө аж ахуй, ой судлал, болон загасны аж ахуй
 6. Төр, олон нийтийн захиргаа ба хууль
 7. Ш/У, Инженер, Архитектур, Математик салбарууд.
 
 
 1. Хөтөлбөр Хугацаа
 2. Дадлагажих 12 + сар
 3. Мэргэжил дээшлүүлэх 12 + сар
 
 
 1. Хөтөлбөр Зардал
 2. Дадлагажих 5000$
 3. Мэргэжил дээшлүүлэх 5000$
 
 
 1. Ажлын гэрээ
 2. Даатгал /хөтөлбөрийн хугацааны турш/
 3. Урилга /DS-2019/
 4. 24 цагийн утасны үйлчилгээ
 5. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хянагч, зохицуулагч /тухайн орон нутагт/
 
 
 1. Элчингийн ярилцлагын хураамж /160$/
 2. SEVIS төлбөр /220$/
 3. Хөтөлбөрийн барьцаа - Damage Deposit /1500$/
 4. Хоёр талын нислэгийн тийз /1100$-1600$/
 5. Халаасны мөнгө